Puhelin

0405108763

Sähköposti

jenni@hoitolajennikka.fi

Aukiolo ajat

Sopimuksen mukaan

Fatbike päivävuokra 30€ (Pyöriä löytyy 2kpl)

Hiihtokärry, johon mahtuu 2 lasta. Päivä vuokra 20€ ja viikkovuokra 60€

Kärcher höyrypesuri päivävuokra 15€

Vuokrausehdot:


SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä vuokraehtoja sovelletaan Hoitola Jennikkä(”vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (”vuokraajan”) välillä.
1.VUOKRA-AIKA
Vuokra-aika ja vaaranvastuu alkavat päivästä, jolloin kalusto noudetaan. Vuokra-aika ja vaaranvastuu päättyvät päivänä, jolloin on ennalta sovittu tai jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralleantajalle.
2.KALUSTON LUOVUTTAMINEN
Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja vuokraajan sopima kalusto. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokraajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä.
3.KALUSTON LUOVUTTAMINEN
Kalusto luovutetaan vuokraajalle sopimuksen mukaisena vuokralleantajalta.
4.VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ
Vuokraajan tulee tutustua turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokraajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja tarkistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia huoltotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokraaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa tai siirtää vuokrakoneita paikasta toiseen ilman vuokralleantajan suostumusta.
5.VUOKRAKOHTEEN PALAUTUS
Vuokraajan tulee palauttaa vuokrakalusto vuokralleantajalle välittömästi sovitun vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Mikäli vuokrakohdetta ei palauteta sovittuna päivänä, vuokraaja on velvollinen suorittamaan yliajalta sovittua vuokraa vastaavan korvauksen aina palautuspäivään saakka, minne myös vaaranvastuu ulottuu.
6.VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomuudesta ja virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonnen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset, ylimääräiset ja huolimattoman käytön vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut vuokraajalta erikseen.
7.VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
8..VAKUUTUKSET
Vuokrakalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokraaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.
9..SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli vuokraaja laiminlyö vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokraajaa kuulematta.
10.YLIVOIMAINEN ESTE
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnonilmiö, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttyminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleantajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokraajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.
11.VUOKRASOPIMUKSE SIIRTÄMINEN
Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
12.RIITAISUUDET
Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokralleantajan niin tahtoessa, vuokraajan kotipaikan alioikeudessa.